fbpx

Objednávka

Objednávky

 1. Pred objednaním si prečítajte naše obchodné podmienky; svojou objednávkou potvrdzujete, že s obchodnými podmienkami súhlasíte.
 2. Naše koláče si možete objednať cez webformular, telefonicky na čísle 0948270072 alebo mailom na adrese infog@giraffebakery.com najneskôr do 16.00 hod. deň pred požadovaným dodaním; objednávky na víkend prijímame vždy do štvrtku 16.00 hod.
 3. Prevzatie objednávky cez mail alebo web Vám vždy potvrdíme mailom do 24 hodín.
 4. Pokiaľ by ste potrebovali svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť, oznámte nám to telefonicky deň pred dohodnutým dodaním do 16.00 hod.
 5. Platba za objednávku prebieha v hotovosti pri prevzatí koláčov v prevádzke Giraffe Bakery, Račianska 78, Bratislava (mapa)

Produkty

Všetky naše koláče sú vyrábané starostlivo a s najväčšou láskou, sú však vyrábané ručne, preto sa konečné produkty môžu od obrázkov na webstránke mierne odlišovať, najmä čo sa týka ozdoby na cupcakes, ktoré používame sezónne podľa možností.

Skladovanie

 1. Naše koláče majú trvanlivosť 48 hodín od výroby, pokiaľ budú skladované odporúčaným spôsobom:
  Cupcakes, cheesecakes, torty aj macarons – uchovávajte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste pri teplote 2-9 °C, ideálne v chladničke. Minimálne hodinu pred podávanim ich vyberte z chladu. Podávané by mali byť pri izbovej teplote, len vtedy vynikne celá škála chutí. Bábovky a pečené donuty majú trvanlivosť 72 hodín od výroby, skladovať ich odporúčame pod skleneným zvonom pri izbovej teplote. 2. Prosíme, koláče nezmrazujte, pri zmrazení by mohlo prísť k zmene štruktúry krémov na cupcakes a takisto celej hmoty cheesecakes.

Informácie o zložení produktov

 1. Naše koláče sú pripravované z tých najkvalitnejších surovín, vyhýbame sa syntetickým arómam, konzervantom a iným aditívam. Potravinárske farbivá v macarons sú prírodné.Ozdoby na cupcakes vyrábame z pripravených farebných cukrárskych hmôt, čím je zaručené, že neprekročíme povolené limity pre syntetické potravinárske farbivá.
 2. Pokiaľ koláč obsahuje orechy, je to v jeho popise explicitne uvedené. Berte prosím na vedomie, že všetky koláče sú pripravované na mieste, kde sa orechy spracovávaju, preto môžu obsahovať ich stopy.
 3. Skrátené zloženie je uvedené pri každom produkte, detailné zloženie je k dispozícii k nahliadnutiu na našej prevádzke na vyžiadanie.

Reklamačný poriadok

 1. Robíme všetko preto, aby ste boli s našimi koláčmi spokojní. V pripade, že je reklamácia nutná, postupujeme podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a tohto reklamačného poriadku.
 2. V pripade, ak Vám Giraffe Bakery s.r.o. poskytne služby nižšej kvality alebo menšieho rozsahu, než bolo vopred dohodnuté, vzniká Vám právo na reklamaciu.
 3. Pri prevzatí produktov ste povinní ich riadne skontrolovať. Poškodenie koláčov po prevzatí, poškodenie pri preprave, ak ju nezabezpečujeme my, alebo poškodenie v dôsledku nedodržania odporúčaného spôsobu skladovania nemôže byť predmetom reklamácie. Takisto nemôže byť predmetom reklamácie nesprávne množstvo koláčov, zistené po prevzatí produktov.
 4. Keďže chuť je veľmi subjektívny pocit, reklamácia z dôvodu, ze Vám koláče nechutia, nemôže byť uznaná.
 5. V prípade, ak nie je dodržaná správna akosť, miera alebo cena produktu, máte právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Ak nie je možne chybu na produkte odstrániť, máte právo na výmenu produktu alebo na vrátenie zaplatenej ceny. V prípade, že s tým budete súhlasiť, je možné Vám poskytnúť zľavu z ceny pôvodne dodaných produktov.
 6. Ak zistíte skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie,kontaktujte nás bez zbytočneho odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí koláčov, osobne v prevádzke Giraffe Bakery, Cintorínska 78, Bratislava, telefonicky na čísle 0948 270072 alebo mailom na adrese info@giraffebakery.com.
 7. Aby sme vedeli Vašu reklamáciu vybaviť rýchlo a k Vašej spokojnosti, odporúčame, aby ste pri reklamovaní predložili doklady týkajúce sa objednávky (ak ich máte k dispozícii), poskytli potrebné informácie a predložili produkty, ktoré reklamujete.
 8. Pracovnik Giraffe Bakery s.r.o. zapíše Vašu reklamáciu do reklamačneho protokolu s uvedenim podstatných okolností reklamácie a vystaví Vám potvrdenie o prijatí reklamácie.
 9. O spôsobe vybavenia Vašej reklamácie rozhodneme ihneď alebo v zložitejšich pripadoch do 3 dní a bezodkladne Vás budeme informovať.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
 2. Podnikateľský subjekt Giraffe Bakery, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade:
  1. so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. s GDPR (General Data Protection Regulation) európskym nariadením č. 2016/679
  3. v súlade s Obchodnými podmienkami podnikateľského subjektu Giraffe Bakery.


 3. Aké údaje zhromažďujeme?
 4. Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (dodaciu a prípadne fakturačnú), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.


 5. K čomu údaje slúžia?
 6. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, resp. resp. na splnenie našej povinnosti vyplývajúcej z obchodnej zmluvy uzatvorenej s Vami, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

  Na účely marketingovej komunikácie a zlepšenia našich služieb používame Vaše údaje iba v prípade, že aktívne súhlasíte s použitím Vašich údajov na tento účel. Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely vyjadríte vyplnením emailu pri prrihlásení do Newsletter - odber noviniek na www.giraffebakery.com


 7. Akým tretím stranám Vaše dáta poskytujeme?
 8. Na naplnenie spomínaných účelov poskytujeme Vaše osobné údaje týmto tretím stranám:

  SK NIC.sk
  Slovenská pošta, a.s.
  Wordpress, WooCommerce plugins a APIs
  Google Analytics – analýza webových stránok
  Facebook
  Mailchimp – zasielanie newslettrov resp. distribúcia mailov

 9. Ako môžete uchovávanie Vašich údajov ovplyvniť?
 10. Z odoberania noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť jednoducho priamo v newslettri alebo stačí poslať e-mail na info@giraffebakery.com. V prípade bezpečnostného incidentu (strata či krádež údajov) budete o ňom informovaný v rozsahu zoznamu údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a bude nahlásený Úradu na ochranu osobných údajov do 72 hodín od zistenia incidentu.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.


Giraffe Bakery s. r. o. Cintorínska 12

811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko

IČO: 46141812
DIČ: 2023271888
IČ DPH: SK2023271888 Bratislava I, odd. Sro, vl.č.73324/B

Newsletter